ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมงคล ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
8
13
21
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
35
30
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
43
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562